Sodelovanje

Najem/uporaba zemljišč

V praksah kmetij je, da tuje zemljišče, ki ga dobijo v uporabo, v večini samo izčrpavajo. Birtovi se zavedamo pomena ohranjanja trajne rodovitnosti, zato zemljišča, ki jih imamo v zakupu ali obdelavi skrbno negujemo, ter tako ohranjamo naraven proces nastajanja rodovitne prsti. Ker kmetujemo s tradicionalnimi postopki njive obdelujemo z načinom kolobarjenja, kar doprinese k trajni kakovosti zemlje in preventivno proti njivskim boleznim.


4 razlogi, zakaj dati v obdelavo BirtovimObdelano zemljišče

Skrbimo za ohranjanje in zviševanje rodovitnosti zemlje.

Naravno!

Obdelujemo brez umetnih gnojil in škropiv.

Obojestranska korist

Vaše zaupanje povrnemo v obliki pridelkov ali denarno.

Obojestransko zadovoljstvo

je ključ dobrega sodelovanja.

Za obojestransko zadovoljstvo je potrebna obojestranska korist, zato se z najemodajalcem pogovorimo o njegovih pričakovanjih in zahtevah, ter za dosego skupnih ciljev ustvarimo načrt. Vselej smo hvaležni za zaupanje zemljišča nam v obdelavo in to zaupanje povrenemo skladno z dogovorom v obliki pridelkov, vrnjeno uslugo ali denarno.


Oddaj svojo ponudbo:
Splošni cilji:

  • Ohranjanje rodovitnosti prsti
  • Ohranjanje obdelovalnih površin pred zaraščanjem
  • Skrb za urejeno kulturno kraino
  • Zadovoljstvo najemodajalcev
  • Obojestranska korist
  • Ob umiku naše kemtije iz zemljišča, enaka ali boljša "kondicija" zemljišča