Poslanstvo, vizija in plani

Kako našo kmetijo vidimo v prihodnosti?


Poslanstvo
Naša osnovna naloga je izpolnjevati vsa pričakovanja in zahteve naročnikov naših izdelkov in storitev, dosegati njihovo zadovoljstvo in ohranjati dolgoročno partnerstvo.

Vizija
Na domačem in tujem trgu želimo okrepiti sedanji položaj med ponudniki, ter s strokovnostjo postati najbolj zanesljiv in okolju prijazen poslovni partner na področju primarne pridelave in predelave živil ter storitev s kmetijsko mehanizacijo.

Cilji
Za uresničitev zastavljene vizije kmetije je bistven nadaljnji uspešen razvoj, uspešnost na razpisih za podporo v kmetijstvu, sodelovanje in povezovanje z ostalimi kmetijami ter podjetji. Cilj je vzdrževati kakovost opravljenih storitev in izdelkov, jih izboljševati, pridobiti kakovostna priporočila ter biti prepoznavni tako doma, kot v tujini. Še naprej si bomo prizadevali prepoznavati potrebe naših naročnikov, da bomo lahko zadovoljili tudi najzahtevnejše. Eden izmed pomembnih ciljev je tudi dolgoročno in uspešno sodelovanje z naravo!