Member

Domen

Mladi gospodar, skrbnik goveda in prašičev, strojnik, mesar.
IMG_6588
Find Out More

My experience & years of education